Všeobecné dodacie podmienky

Tovar si zákazník môže prebrať u Predávajúceho, alebo je zasielaný spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, či pošty, podľa voľby Kupujúceho.

 • Tovar bude spotrebiteľovi doručený v závislosti od dostupnosti výrobkov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, štandardne za 2-5 pracovných dní od odoslania objednávky, najneskôr však do 30 dní od odoslania objednávky. S tovarom bude doručená spotrebiteľovi aj faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a zároveň ako záručný list. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Ak ide o tovar na objednávku (atyp, musí byť vyrobený či dovezený), termín sa riadi zmluvou, alebo odsúhlasenou objednávkou.
 • Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícií alebo sa počas dodacej doby vyskytnú nepredvídané problémy, bude predávajúci informovať spotrebiteľa na kontaktnej adrese resp. telefónnom čísle uvedenom pri objednávke.
 • V prípade, že nebude spotrebiteľovi tovar do dohodnutého termínu doručený a zároveň spotrebiteľ nebude kontaktovaný, je povinný zavolať na telefónne číslo 02/59 220 750, alebo predávajúceho informovať prostredníctvom e-mailovej adresy kovania(zavinač)stavebna.sk

Prepravné, balné a platobné podmienky:

 1. Zasielaný tovar je riadne zabalený.
 2. Spotrebiteľ si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov platby:
  1. V hotovosti alebo platobnou kartou pri preberaní objednávky (platba na dobierku).
  2. Prostredníctvom platobnej brány 24-pay. Po zvolení tohto spôsobu platby bude spotrebiteľ presmerovaný na webovú stránku spoločnosti 24-pay, na ktorej si zvolí platbu kartou alebo bankovým prevodom. Následne zadá svoje údaje a zrealizuje platbu.
  3. Prostredníctvom systému PayPal – pre platbu systémom PayPal musí mať zákazník vytvorený účet PayPal. Po zvolení tohto spôsobu platby bude presmerovaný na webovú stránku spoločnosti PayPal, prostredníctvom ktorej zrealizuje platbu.

  K cene tovaru sa pripočítava prepravné v závislosti od jeho hmotnosti a hodnoty dodávaného tovaru. Za tovar doručovaný kuriérom (expresnou službou) sa platí prepravné s ohľadom na hodnotu, rozmery a hmotnosť tovaru. Presná cena za dopravu tovaru bude spotrebiteľovi oznámená až pri  potvrdení objednávky. Balné predávajúci neúčtuje. Doručená faktúra slúži ako záručný list.
 3. Cena výrobkov je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je zverejnený na webovej stránke predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Zmeny cenníka predávajúci zverejní vždy na svojej webovej stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so zaplatením kúpnej ceny stanovenej predávajúcim.

Platné od: 25.4.2019.