Protipožiarne dvere

Použitie:
Dvere s požiarnou odolnosťou sú vyžadované normami a predpismi. V drvivej väčšine ide o vnútorné dvere, ale jestvujú aj vonkajšie. Používajú sa napr. na chodoch do bytov, v hoteloch na vchodoch do izieb a hlavne na oddeľovanie požiarnych úsekov.
▼ Podrobnejšie  nižšie ▼

Viac detailov

Charakteristika

Protipožiarne dvere sú charakteristické protipožiarnou odolnosťou, čo znamená že odolávajú požiaru, určitým spôsobom, určitý čas.

Označovanie: EI - brániace šíreniu tepla, EW - obmedzujúce šírenie tepla, 30/45/60/90...- čas odolnosti v minútach, DP1 (D1) - konštrukcia neobsahujúca horľavý materiál (napr. oceľové), DP3 (D3) - konštrukcia obsahujúca horľavý materiál (napr. drevo), C - zatváracie zariadenie, S - dymotesné. Podrobnejší popis nájdete na konci stránky. K správnemu zadaniu musíte mať projekt s úplným značením. Dávajte pozor aj na zmysel otvárania (únikové cesty). Protipožiarne dvere môžu montovať len vyškolené osoby a je vyžadované zvlášť precízne osadzovanie či už kovových zárubní ale aj príprava stavebného otvoru. Na požiarnych uzáveroch sú vyžadované pravidelné kontroly v zmysle zákona.

Obrázkové referencie namontovaných dverí:
Cenník:
Kontaktné údaje:
technické otázky: 0905 213 718
ocenenie bežných: apex(zavináč)stavebna.sk, 0905 213 718
ocenenie nadrozmerných: s.horvath(zavináč)stavebna.sk, 0908 / 540 885
zameranie: 048 / 415 10 16

Podrobnosti a pomôcky

Výhody:
- široký sortiment, možnosť inštalácie otváračov, snímačov, magnetov
Nevýhody/obmedzenia/upozornenia:
- treba mať miesto v špalete na inštaláciu zatvárača
- pri nniektorých vysokých odolnostiach treba dať pozor na to, či sa dvere otvárajú von alebo dnu
Termín dodania:
Od 25 do 40 pracovných dní.
Pomôcky:
Príprava stavebných otvorov - doplníme
Údaje pre dopyt:

Nie je nutné zadať všetko, hlavne ak niektoré údaje neviete, ale treba zadať čo najviac. Údaje ako typ požiarnej odolnosti a pod. sú nevyhnutné. Zadať treba aj to, ak sa jedná o únikové dvere, na takých dverách je niektoré vybavenie inak riešené, je to drahšie a niekedy sú nutné aj iné certifikáty.

Stretol som sa s tým, že investorka si samovoľne chcela zmeniť šírku dverí z 800 na 700. Takéto zmeny nie je tak jednoduché robiť, lebo investor obyčajne nevie súvislosti a normy. Protipožiarne dvere sa často vyskytujú na únikovej trase. Najmenšia šírka pre únikové dvere je 800 mm, to znamená, že ak sú protipožiarne dvere na únikovej trase, nemôžu byť 700-ky, ak ju len "lemujú", môžu byť. V skutočnosti je to ešte zložitejšie, preto zmeny oproti projektu treba dobre zvážiť. V projektoch sú naprojektované obyčajne minimálne požiadavky, preto zlepšovať parametre môžem, napr. môžem zmeniť odolnosť protipožiarnych dverí z D3 na D1.

Projektanti často neriešia úplne všetky parametre dverí (napr. či dvere budú oddeľovať klimaticky rozdielne priestory - napr. výlez pod krov, studená pivnica a podobne). Na takéto miesta musia ísť špeciálne dvere, pri dopyte to zadajte.

 • presné označenie požiarnej odolnosti (napr. EI90D1/C)
 • typ protipožiarnych dverí - plné hladké / presklené
 • povrchová úprava dverí - fólia / lamino / RAL / dýha / hliník a pod. a zárubní
 • menovitý rozmer zárubne a orientácia (napr.800/1970/Ľ), ak sa jedná o dvojkrídlové dvere, tak či chcete symetrické delenie alebo asymetrické, napr.:plné EI90D1/C, 1450/1970/Ľ, asymetrické delenie 800 + zvyšok
 • o akú protipožiarnu zárubňu ide
  • drevenú - zadajte hrúbku múru
  • kovovú - zadajte hrúbku múru, typ muriva (sádrokartónová priečka, tehlová a pod.), ak nechcete podpražie ale chcete zárubňu na "0" zadajte aj to, napr.: zárubňa kovová, hr. múru 150 mm, tehlová priečka, bez zapustenia pod podlahu
 • či bude montáž do čistého stavebného otvoru (novostavba) a aké má rozmery, alebo je to rekonštrukcia a je nutná demontáž pôvodnej zárubne (uvisť jej rozmery, ako je ukotvená, priložiť fotografiu)
 • montáž do pôvodných zárubní je možná len pri niektorých typoch EI/EW30, zárubňa musí byť z hr. plechu min. 1,5 mm, vynikajúco osadená, zabetónovaná
 • či dvere oddeľujú priestory s rovnakými klimatickými podmienkami alebo nie, event. či ide o vonkajšie dvere, alebo priestor so zvýšenou vlhkosťou a podobne
 • ako budú dvere zaťažené (občas, bežne, vysoko) - počet otvorení
 • ak ide o dvojkrídlové dvere, či chcete (máte v projekte) jeden zatvárač, alebo dva s koordinátorom, môžete uviesť aj požiadavku na zatvárače s klznými lištami, požiarnou konzolou a podobne
 • ak máte požiadavku na elektrický otvárač (nesprávne elektrický zámok, elektrický vrátnik), treba to uviesť, ovplyvňuje to cenu
 • upresnite kľučky - kľučka / kľučka, guľa / kľučka, alebo bezpečnostné kľučky, ak sú dvere zároveň únikové, či majú obsahovať panikovú hrazdu alebo panikový zámok. Kľučky majú byť na únikových trasách zahnuté: STN 92 0201-3, Únikové cesty a evakuácia osôb, 17.1 Dvere nemajú zachytávať odevy.
 • zámkové vložky môžu byť dočasné (čínske), bezpečnostné, s certifikátom NBÚ pre archívy a podobne, s núdzovou funkciou pri zabuchnutí dverí, gombíkom aby nebolo možné niekoho uzamknúť, zjednocujem tiež viac vložiek na jeden kľúč a vyrábame aj uzamykacie systémy generálneho kľúča, zadajte čo požadujete
 • montáž (ak áno, tak kde - doprava) / bez montáže (pozn.: v zmysle zákona o požiarnej bezpečnosti môžu protipožiarne dvere montovať len vyškolené osoby výrobcom)
 • informáciu o umiestení dverí, či je možné dostať sa autom až k objektu a či je možné bez prekážok dostať dvere k miestu montáže
 • dodacie miesto - FCO apex Banská Bystrica / inde
 • požadovaný termín
 • doplnky (kľučky, vložky, tesnenia, prahy a pod.) - s alebo bez, môžeme doporučiť (stačí napísať aby sme navrhli my) alebo váš výber na stránke kovania.eu.
Príklad zadania: protipožiarne dvere EW30D3/C, 1450/1970, asymetrické delenie 800+zvyšok, zárubňa do tehlového múru hrúbky 120 mm, so zapustením pod úroveň podlahy, s tesnením, dvere vnútorné, oddeľujúce priestory s rovnakými klimatickými podmienkami, malé zaťaženie, kľučka/držadlo, bezpečnostná, vložka bezpečnostná s bezp. kartou, farba zárubne RAL XXXX, dvere laminované, dekor bukový, s prahom.

Typy požiarnych uzáverov a predpisy pre klasifikáciu požiarnych uzáverov do tried požiarnych uzáverov

Poradové číslo Požiarny uzáver Typ
požiarneho
uzáveru
Predpis pre klasifikáciu
požiarnych uzáverov do tried požiarnych uzáverov
1. DVERE
OKREM
DVERÍ
VPOLOŽKE
2
požiarne odolné brániace šíreniu tepla EI1
EI2
slovenská technická norma 1)
obmedzujúce šírenie tepla EW
brániace prenosu plameňa E
dymotesné Sm
Sa
kombinované brániace šíreniu tepla a prieniku dymu EI1 Sa
EI2 Sa
EI1 Sm
EI2 Sm
obmedzujúce šírenie tepla a brániace prieniku dymu EW Sa
EW Sm
brániace prenosu plameňa
a prieniku dymu
E Sa
E Sm
2. DVERE
VÝŤAHOVEJ
ŠACHTY
brániace šíreniu tepla EI slovenská technická norma,3) ak skúška požiarnej odolnosti bola vykonaná podľa slovenskej technickej normy3)
obmedzujúce šírenie tepla EW
brániace prenosu plameňa E
brániace šíreniu tepla EI1
EI
Slovenská technická norma,1) ak skúška požiarnej odolnosti bola vykonaná podľa slovenskej technickej normy4)
obmedzujúce šírenie tepla EW
brániace prenosu plameňa E
3. OKNO požiarne odolné brániace šíreniu tepla EI1
EI2
slovenská technická norma 1)
obmedzujúce šírenie tepla EW
brániace prenosu plameňa E
dymotesné Sm
Sa
kombinované brániace šíreniu tepla a prieniku dymu EI1 Sa
EI2 Sa
EI1 Sm
EI2 Sm
obmedzujúce
šírenie tepla a brániace prieniku dymu
EW Sa
EW Sm
brániace prenosu plameňa a prieniku dymu E Sa
E Sm
4. KLAPKA požiarne odolná brániaca šíreniu tepla EI slovenská technická norma 2)
obmedzujúca šírenie tepla EW
brániaca prenosu plameňa E slovenská technická norma 2)
dymotesná S


kombinovaná
brániaca šíreniu tepla a prieniku dymu
EI S
slovenská technická norma 2)
brániaca prenosu plameňa a  prieniku dymu E S
5. DOPRAV-
NÍKOVÝ
UZÁVER
brániaci šíreniu tepla EI
EI1
EI2
slovenská technická norma 1)
obmedzujúci šírenie tepla EW
brániaci prenosu plameňa E

Celistvosť – E

Celistvosť E je schopnosť prvku stavebnej konštrukcie, ktorý má požiarnu deliacu funkciu, odolávať požiaru pôsobiacemu z jednej strany bez  jeho prenosu na neexponovanú stranu v dôsledku prieniku plameňov alebo horúcich plynov. Tie môžu spôsobiť vznietenie neexponovaného povrchu alebo akéhokoľvek materiálu nachádzajúceho sa v jeho blízkosti.

Hodnotenie celistvosti sa všeobecne robí na základe nasledujúcich troch stavov porušenia kritéria celistvosti:

 • trhlín alebo otvorov presahujúcich určené medze
 • vznietenia bavlneného vankúšika
 • trvalého horenia plameňom na neexponovanej strane.

Celistvosť sa zisťuje počas skúšky všetkými tromi spôsobmi, pričom bavlnený vankúšik je priložený, kým sa nevznieti, potom sa odstráni a skúška pokračuje, kým nenastanú všetky tri stavy (objednávateľ skúšky má  však možnosť zastaviť skúšku, len čo sa dosiahla želaná úroveň). Zaznamenáva sa čas porušenia celistvosti pri dosiahnutí každého stavu.

Porušenie kritéria nosnosti sa tak isto považuje za porušenie celistvosti.

Klasifikácia celistvosti závisí od toho, či sa prvok klasifikuje alebo neklasifikuje aj z hľadiska izolácie. Ak sa klasifikuje z hľadiska celistvosti E aj izolácie I, hodnota pre klasifikáciu celistvosti sa určí ktorýmkoľvek z troch stavov porušenia kritéria celistvosti podľa toho, ktorý stav nastal prvý. Ak sa prvok klasifikuje z hľadiska celistvosti E, ale nie z hľadiska izolácie I, hodnota pre klasifikáciu celistvosti je určená časom do porušenia kritéria celistvosti dosiahnutím stavu trhliny/otvory alebo stavu trvalého horenia plameňom podľa toho, ktorý stav nastal ako prvý.

Izolácia dverí a uzáverov

V prípade dverí a uzáverov má sa použiť jedno z dvoch kritérií izolácie:

Izolácia I1

Vzrast priemernej teploty na neexponovanej strane dverového krídla je obmedzený na 140 °C nad začiatočnú priemernú teplotu, so vzrastom maximálnej teploty v ktoromkoľvek mieste dverového krídla obmedzeným na 180 °C. Nijaké meranie teploty v pásme 25 mm od hranice viditeľnej časti dverového krídla sa neberie do úvahy. Vzrast teploty v ktoromkoľvek mieste zárubne je obmedzený na 180 °C, meria sa vo vzdialenosti 100 mm od viditeľnej hrany dverového krídla (na neexponovanej strane), ak zárubňa je širšia ako 100 mm, inak sa meria na  rozhraní rámu a podpornej konštrukcie.

Izolácia I2

Vzrast priemernej teploty na neexponovanej strane dverového krídla je obmedzený na 140 °C nad začiatočnú priemernú teplotu, so vzrastom maximálnej teploty v ktoromkoľvek mieste dverového krídla obmedzeným na 180 °C. Nijaké meranie teploty v pásme 100 mm od hranice viditeľnej časti dverového krídla sa neberie do úvahy. Vzrast teploty v ktoromkoľvek mieste zárubne je obmedzený na 360 °C, meria sa vo vzdialenosti 100 mm od viditeľnej hrany dverového krídla (na neexponovanej strane), ak zárubňa je širšia ako 100 mm, inak sa meria na rozhraní zárubne a podpornej konštrukcie.

Klasifikácia izolácie sa robí špecificky použitím indexov 1 a 2 zodpovedajúcich uvedeným definíciám. Tieto indexy sa používajú len pre požiarne dvere a uzávery a uzávery dopravníkových systémov, ale pre nijaký iný prvok s  klasifikáciou I.

Porušenie kritéria celistvosti ktorýmkoľvek spôsobom znamená aj porušenie izolácie bez ohľadu na to, či sa určené teplotné medze izolácie prekročili alebo nie.

Radiácia- W

Radiácia W je schopnosť prvku konštrukcie odolávať požiaru pôsobiacemu len z jednej strany a znížiť pravdepodobnosť prenosu požiaru ako dôsledku vyžiareného tepla významnej hodnoty buď cez prvok, alebo z jeho neexponovanej strany na materiály ležiace v jej blízkosti. Prvok môže byť potrebný aj na ochranu ľudí v okolí. Prvok, ktorý spĺňa kritériá izolácie I, I1 alebo I2, súčasne sa považuje za schopný vyhovieť požiadavke W v tom istom časovom intervale.
Porušenie kritéria celistvosti stavom “trhliny a otvory presahujúce určené medze“ alebo stavom “trvalé horenie plameňom na neexponovanej strane“ znamená automaticky porušenie kritéria radiácie.
Prvky, pri ktorých sa meria radiácia, majú byť označené pridaním “W“ ku klasifikácii (napr. EW, REW). Pre také prvky je klasifikácia daná časom, v priebehu ktorého maximálna hodnota radiácie meraná podľa skúšobnej normy nepresiahne 15 kW/m2.

Samouzatváranie – C

Nedovolené podopretie protipožiarnych dverí

Samouzatváranie C je schopnosť dverí alebo zostavy uzáveru automaticky sa zavrieť a tak uzavrieť otvor. Aplikuje sa  na prvky, ktoré sú zvyčajne zavreté a ktoré sa majú zavrieť automaticky po každom otvorení. Aplikuje sa aj na prvky, ktoré sú zvyčajne  otvorené, a majú sa zavrieť v prípade požiaru, a na mechanicky obsluhované prvky, ktoré sa takisto majú v prípade požiaru zavrieť. Samouzatváranie musí fungovať vo všetkých prípadoch bez ohľadu na funkcieschopnosť primárneho zdroja energie.

Skúšky schopnosti samouzatvárania sa robia v podmienkach okolitého prostredia (a sú spojené s klasifikáciou trvanlivosti na základe zamýšľaného použitia). Skúška je typu vyhovuje / nevyhovuje. Požiadavky skúšky určuje EN 14600. Počet cyklov udáva číslo klasifikácie za C a to C0 až C5. Napr.:

C0 - 0 cyklov, bez požiadavok (pre uzávery normálne uzatvorené a uzamknuté)
C1 - 500 cyklov, pre uzávery udržiavané v otvorenej polohe
C2 - 10 000 cyklov, pre uzávery s nízkou frekvenciou používania
C3 - 50 000 cyklov, pre uzávery so strednou frekvenciou používania
C4 - 1000 000 cyklov, pre uzávery s vysokou frekvenciou používania
C5 - 200 000 cyklov, pre uzávery s veľmi vysokou frekvenciou používania

Na protipožiarnych dverách nesmie byť žiadna mechanická aretácia uzatvárania, jediná výnimka je protipožiarna elektrická aretácia pripojená na EPS! Zaistenie požiarnych dverí v otvorenej polohe všelijakými neštandardnými spôsobmi je hrubým porušením predpisov, zákonov a noriem, a je absolútne neprijateľné.

Na dvojkrídlových dverách je nutné zariadenie na zabezpečenie poradia zadtárania krídel, tzv. koordinátor a dva zatvárače. Výnimku nájdete v tejto výhláške:

478 - V Y H L Á Š K A

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 3. novembra 2008

o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania

a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

 

(6) Otočné dvere s dvomi krídlami

a) požiarne odolné,

b) dymotesné alebo

c) kombinované

musia mať zabezpečené poradie zatvárania krídiel koordinátorom,

22) ktorý ako prvé zatvorí neaktívne krídlo dverí. Koordinátor môže byť integrovaný do zariadenia na zatváranie.

(7) Požiadavka na inštalovanie koordinátora podľa odseku 6 sa nevzťahuje na

a) dvere vedúce do

1. priestoru, ktorý je občasným pracovným miestom a je v ňom inštalované technické zariadenie, technologické zariadenie, elektroenergetické zariadenie alebo plynárenské zariadenie, okrem kotolní, ak dvere nie sú vybavené zatváracím zariadením podľa odseku 2 písm. b) bodu 1,

2. bytu,

b) otočné dvere požiarne odolné s dvomi krídlami, dvere dymotesné s dvomi krídlami a dvere kombinované s dvomi krídlami okrem otočných dverí požiarne odolných s dvomi krídlami, dverí dymotesných s dvomi krídlami a dverí kombinovaných s dvomi krídlami na chránenej únikovej ceste, ak neaktívne krídlo dverí sa otvára iba pri prechode dopravného prostriedku alebomateriálu, nie je určené na evakuáciu osôb alebo zvierat a

1. je vybavené dverovou zástrčkou a zariadením na uzamknutie a

2. nie je vybavené zatváracím zariadením podľa odseku 2 písm. c).

 

(2) Požiadavka na inštalovanie zatváracieho zariadenia podľa odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na

a) požiarny uzáver uvedený v § 4 ods. 6,

b) dvere vedúce do

1. priestoru, ktorý je občasným pracovným miestom25) a je v ňominštalované technické zariadenie, technologické zariadenie, elektroenergetické zariadenie26) alebo plynárenské zariadenie,

27) okrem kotolní, ak sú dvere vybavené zariadením na uzamykanie,

2. bytu,

c) neaktívne krídlo otočných dverí požiarne odolných s dvomi krídlami, dverí dymotesných s dvomi krídlami a dverí kombinovaných s dvomi krídlami, ak neaktívne krídlo dverí nie je určené na evakuáciu osôb alebo zvierat, je vybavené dverovou zástrčkou a zariadením na uzamknutie a otvára sa iba pri prechode dopravného prostriedku alebo materiálu a nejde o neaktívne krídlo otočných dverí požiarne odolných, dverí dymotesných a dverí kombinovaných na chránenej únikovej ceste.

Tesnosť proti prieniku dymu - S

je schopnosť prvku znížiť alebo vylúčiť prechod plynov alebo dymu z jednej strany prvku na druhú.
Sa - Posudzuje tesnosť proti prieniku dymu len pri teplote okolia.
Sm - Posudzuje tesnosť proti prieniku dymu aj pri teplote okolia, aj pri teplote 200 °C.


Klasifikačné časy

Všetky klasifikačné časy pre ktorúkoľvek z charakteristík sa vyjadrujú v minútach použitím jednej z hodnôt: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 alebo 360.

POZNÁMKA. – Nie všetky časy sa uplatňujú pre všetky prvky a ďalšie články ukazujú, ktoré klasifikačné časy sa aplikujú na ktoré prvky. V osobitnom prípade dverí a uzáverov sú pre kritérium izolácie určené dve rozličné úrovne. Klasifikácia sa špecifikuje pomocou indexov 1 a 2 na označenie podtriedy.

Ak výsledky skúšky vedú k rozdielom v časoch porušenia pre I1 a I2, prvok môže mať viac ako jednu klasifikáciu. Napríklad dvere, pri ktorých sa porušilo prvé kritérium izolácie po 50 minútach a druhé kritérium po 70 minútach (porušenie E po 95 minútach), zatriedia sa ako EI1 45/EI2 60/E 90.

Ak rozdiel vlastností nevedie k rozdielu v klasifikácii, prvok sa zatriedi s indexom najprísnejšej požiadavky. Index 1 tu vyjadruje, že dvere vyhovujú aj druhému kritériu izolácie. Napríklad dvere, pri ktorých sa porušilo prvé kritérium izolácie po 50 minútach a druhé kritérium po 55 minútach (porušenie E po 70 minútach), zatriedia sa ako EI1 45/E 60. Pri dverách sú definované tieto triedy:

E

15

20

30

45

60

90

120

180

240

EI1

15

20

30

45

60

90

120

180

240

EI2

15

20

30

45

60

90

120

180

240

EW

20

30

60

Požiadavky na vlastnosti na klasifikáciu samouzatvárania C0 až C5 sú určené v prEN 14600. Závisia od druhu navrhovaného použitia dverí. Klasifikácia samouzatvárania sa spracúva nezávisle od klasifikácie E, EI a EW.Dvere vybavené uzatváracím zariadením, spĺňajúce kritérium samouzatvárania, klasifikujú sa ako E-C...

Kontaktné údaje:
technické otázky: 0905 213 718
ocenenie bežných: apex(zavináč)stavebna.sk, 0905 213 718
ocenenie nadrozmerných: s.horvath(zavináč)stavebna.sk, 0908 / 540 885
zameranie: 048 / 415 10 16
Štítky:
drevené protipožiarne dvere, požiarne dvere EI30D3, dvere EW30D3, asymetrické protipožiarne dvere, oceľové protipožiarne dvere, plechové protipožiarne dvere

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (1)