Dvere do Bauringov

Použitie:
Nižšie je popísané možné riešenie problému zo stenšením múru v okolí dverného otvoru (používalo sa v minulosti v panelových domoch typu Bauring, ale aj iných). Regulérne riešenie - dorovnanie múru do roviny niekedy nie je možné, tu sú ukázané riešenia.
▼ Podrobnejšie  nižšie ▼

Viac detailov

Charakteristika
  • Najkorektnejšie riešenie je doplnenie dier vhodným materiálom (Styrodurom, Yporom a pod.), nalepením sieťky a prestierkovaním. Tento postup je možný obyčajne len pri väčšej rekonštrukcii. Na takto upravený otvor je možné korektne inštalovať dvere a zárubne.
  • Druhá možnosť je použiť obyčajné zárubne. Dajú sa použiť, ale majú dve nevýhody - stenšený múr má len 6 cm, zárubne sa dajú vyrobiť na najtenší múr 8 cm, takže zárubňa nedolieha až na múr. Druhá nedokonalosť je v tom, že zárubne sú "utopené", vznikajú tam tiene. Ak je panel veľmi krivý, tak to na tých tieňoch vidno.
  • Tretie riešenie je v použití zárubní so širokými zahnutiami (100 mm). Tie prekryjú stenšenia múrov.
Obrázkové referencie namontovaných dverí:

Podrobnosti a pomôcky

Výhody:
- vyhnutie sa prašným a pracným prácam so zarovnávaním múrov
Nevýhody/obmedzenia/upozornenia:
- iný vzhľad obložkových zárubní
- menší výber modelov
- posunutie polohy dverného krídla na iné miesto
Termín dodania:
Od 25 do 40 pracovných dní.
Pomôcky:
Štítky:
zárubne na zúžený múr, múr s odskokom

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (9)